Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen het Hof van in en de huurders.

 

 • De suites kunnen enkel gereserveerd worden na betaling. 
 • (indien met voorschot: )Het openstaand saldo van de huurprijs en de waarborg moeten uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het verblijf betaald worden. Indien de reservering gebeurt op minder dan 1 maand voor de aanvang van het verblijf, dient de waarborg en het volledige bedrag betaald te worden binnen de 3 dagen na goedkeuring van de reservering.
 • De huurders ontvangen een bevestiging van reservering per email.
 • De waarborgsom is een vast bedrag van 200 euro / huurperiode
 • De waarborgsom wordt terugbetaald binnen de 7 dagen na vertrek van de huurder, indien aan alle verplichtingen werd voldaan.
 • Bij vertrek wordt de suite, het meubilair, de diverse toestellen e.d. door de huurder netjes achtergelaten. Alle voedsel dient verwijderd te worden uit kasten, koelkast en diepvries.
 • Dieren zijn niet toegestaan
 • Roken in het gebouw is ten strengste verboden.
 • Het maximaal aantal personen per suite is 2.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor:
 • Gebeurlijke ongevallen, verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
 • Schade aan derden, verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om het gebouw.
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de suites, tijdelijke uitval of storingen in en om de suites van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het gebouw.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen.
 • Ongevallen in of om het appartement.

 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor:

 • Alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 • Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
 • Verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
 • De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk of per email bevestigd.
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur de suite betreden.
 • Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 10.00 uur het pand te verlaten.

Annuleren

 • Indien de huurder om welke reden dan ook, afziet van het huren van een suite of de wellness accommodatie, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 • Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden. Hij blijft evenwel het volgende bedrag verschuldigd:

    30 % van de huur bij annulering tussen reservering en 6 weken voor aanvang.

    40 % van de huur bij annulering tussen 6 weken en 5 weken voor aanvang.

    50 % van de huur bij annulering tussen 5 weken en 4 weken voor aanvang.

    60 % van de huur bij annulering tussen 4 weken en 3 weken voor aanvang.

    75 % van de huur bij annulering tussen 3 weken en 2 weken voor aanvang.

    90 % van de huur bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang.

    100% van de huur bij annulering in de laatste week voor aanvang!

We raden u aan om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmakelaar.

 

Aanvaarding

 • Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarden of heeft de verhuurder kosten als gevolg van contractbreuk, verlies, beschadiging of dergelijke, dan zullen de kosten vergoed worden door de huurders.
 • Deze algemene voorwaarden zijn aanvaard door de huurder op het moment van betaling
 • De huurder erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen